Advies:

Als onafhankelijk adviseur is het onze taak om u bij te staan en te informeren bij specifieke problemen op het gebied van de informatica.
Dit mag vrij ruim begrepen worden en omvat zowel hardware als software, maar ook mobiel internet en mobiele toepassingen, netwerken, ...

Voor veel informatici geldt immers het motto "Alles kan !".

En technisch gezien is dit in bijna alle gevallen ook de waarheid.
En als dit nu nog niet het geval is, dan is de kans groot dat dit binnen één à twee jaar wel zo is!

De vraag die u als bedrijfsleider/opdrachtgever dient te stellen is dus niet "Kan het?" of "Is het nuttig?".
Maar eerder "Tegen welke prijs kan het?" en "Is het nuttig genoeg om die prijs te rechtvaardigen?".

Voeg daar dan nog aan toe dat bijna alle problemen technisch gezien op tal van verschillende wijzen opgelost kunnen worden, elke oplossing met zijn eigen voor- en nadelen, en men komt al gauw tot een situatie waarin men het bos door de bomen niet meer kan zien. Iedere leverancier en/of dienstverlener zal immers focussen op de voordelen van zijn product of dienst.

Als onafhankelijk adviseur gaan wij echter uw specifieke situatie bekijken uit alle mogelijke invalshoeken.
Naast de eigenlijke probleemstelling wordt er ook gekeken naar uw doelstellingen op korte en langere termijn, het is immers belangrijk om te weten of we op zoek zijn naar een "wegwerpoplossing" dan wel naar een oplossing die kan meegroeien met uw bedrijf en/of uitgebreid kan worden met nieuwe functionaliteiten. Ook dit zijn keuzes die (zware) gevolgen kunnen hebben op het prijskaartje.

De uiteindelijke aanpak kan wat verschillen in functie van de probleemstelling maar volgende zaken komen (bijna) altijd aan bod:

  • Omschrijving van de huidige situatie
  • Uitgewerkte probleemstelling
  • Inventaris van de bestaande middelen, zowel hardware als software (indien mogelijks relevant)
  • Oplijsting van mogelijke (realistische) oplossingen, en hun belangrijkste voor- en nadelen.
  • Gedetailleerde uitwerking van de 3 of 4 interessantste opties.
  • Het eigenlijke advies.