Infrastructuur:

Indien gewenst kunnen we voor u ook een volledig nieuwe netwerkomgeving uittekenen en ook realiseren, maar onze expertise ligt voornamelijk in het optimaliseren van bestaande netwerken of in de omschakeling van elementaire (thuis)netwerken naar complexere systemen.

Bij deze overgang wordt rekening gehouden met de aanwezige hardware en wordt deze op een zo efficiënt mogelijke wijze geïntegreerd in de nieuwe omgeving!

Zo kan het bijvoorbeeld perfect dat u een iets oudere computer staan heeft die te traag is om de gewenste taken uit te voeren, maar er is een heel scala aan mogelijke taken waarvoor deze pc mogelijks wel nog uitermate geschikt is, desnoods mits een kleine upgrade.
Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan het fungeren als bestands- en/of printserver, intranetserver, (software)router, en nog veel meer ...

Waarom zou u bepaalde elementen gaan hergebruiken in plaats van nieuwe hardware te kopen? Ook hiervoor kunnen er verschillende redenen zijn, waarvan het economische aspect en de ecologische factor de 2 belangrijkste zijn.

 • Een element van het economisch aspect is voor de hand liggend, men moet immers minder nieuwe toestellen aankopen wat sowieso een besparing betekent. Maar er zijn ook minder zichtbare besparingen, het is ook zo dat nieuwe processoren over het algemeen meer energie verbruiken dan hun voorgangers. Dit is deels te verklaren door de toegenomen rekenkracht, maar anderzijds ook door de toegenomen warmteontwikkeling (waarvoor dan nog eens energie nodig is om deze processoren te koelen).

 • Dit brengt ons dan weer bij de ecologische factor...
  Alle toestellen die vervangen worden door nieuwe, 'betere' exemplaren moeten ergens naar toe:
  Men zou verwachten dat deze gerecycleerd worden, maar wegens de hoge kosten voor de recyclage van sommige toestellen en de hoge restwaarde van andere toestellen, is het meestal goedkoper om het elektronisch 'afval' (e-waste) ongesorteerd te verkopen aan landen met weinig grondstoffen, weinig milieuwetten en voldoende (goedkoop) personeel om de toestellen te herstellen of te demonteren.

  In de praktijk komt het er dus veelal op neer dat volledige containers e-waste naar Afrika verscheept worden om daar (in het beste geval) hersteld te worden of op zeer primitieve wijze gerecycleerd te worden.

  Deze manier van herwinnen van waardevolle metalen, zorgt echter voor een milieuramp: de grond (en het grondwater) wordt vervuild met zware metalen, de luchtverontreiniging is enorm (door het verbranden van o.a. kabels), ...
  Deze veroorzaken gezondheidsproblemen voor de mensen die hier werken, soms kinderen vanaf 5 jaar, en verlagen hun levensverwachting met ongeveer 10 jaar.